พวงหรีดพัดลม

พวงหรีดพัดลมไซส์ S


พวงหรีดพัดลม Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ ประดับโบว์

Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ ประดับโบว์

฿ 1,500 950
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้ด้านบน

Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้ด้านบน

฿ 1,550 999
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้

Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้

฿ 1,550 999
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ รุ่น ไทย ไทย

Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ รุ่น ไทย ไทย

฿ 1,804 1,050
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้ครึ่งวง

Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้ครึ่งวง

฿ 1,850 1,250
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ ประดับโบว์สุดอลังการ

Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ ประดับโบว์สุดอลังการ

฿ 1,900 1,350
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ ประดับโบว์ด้านบนสุดอลังการ

Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ ประดับโบว์ด้านบนสุดอลังการ

฿ 1,950 1,350
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้เต็มวง

Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้เต็มวง

฿ 2,150 1,450
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ ประดับดอกลิลลี่

Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ ประดับดอกลิลลี่

฿ 2,000 1,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ ดอกไม้ครึ่งวง ประดับโบว์

Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ ดอกไม้ครึ่งวง ประดับโบว์

฿ 2,950 1,550
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ ดอกไม้เต็มวง ประดับโบว์

Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ ดอกไม้เต็มวง ประดับโบว์

฿ 3,150 1,750
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้เต็มวง +ดอกไม้ฐาน

Airy / M-TECH 16 นิ้ว ตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้เต็มวง +ดอกไม้ฐาน

฿ 2,990 2,450
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี

พวงหรีดพัดลมไซส์ M


พวงหรีดพัดลม SHARP / HATARI 16 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้ครึ่งวง

SHARP / HATARI 16 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้ครึ่งวง

฿ 2,650 1,590
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม SHARP / HATARI 16 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ ประดับโบว์

SHARP / HATARI 16 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ ประดับโบว์

฿ 2,750 1,650
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม SHARP / HATARI 16 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ ประดับโบว์

SHARP / HATARI 16 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ ประดับโบว์

฿ 3,650 1,800
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม SHARP / HATARI 16 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้เต็มวง

SHARP / HATARI 16 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้เต็มวง

฿ 2,950 1,850
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม SHARP / HATARI 18 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้ครึ่งวง

SHARP / HATARI 18 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้ครึ่งวง

฿ 3,000 1,990
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม SHARP / HATARI 16 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้ฐาน

SHARP / HATARI 16 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้ฐาน

฿ 3,750 2,150
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม SHARP / HATARI 18 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้เต็มวง

SHARP / HATARI 18 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้เต็มวง

฿ 3,350 2,250
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม SHARP / HATARI 16 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้เต็มวง + ดอกไม้ฐาน

SHARP / HATARI 16 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้เต็มวง + ดอกไม้ฐาน

฿ 3,990 2,850
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี

พวงหรีดพัดลมไซส์ L


พวงหรีดพัดลม SHARP / HATARI 18 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ ประดับโบว์

SHARP / HATARI 18 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ ประดับโบว์

฿ 4,150 2,150
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม CLEO พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว ใบพัดเหล็ก จัดดอกไม้ครึ่งวง

CLEO พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว ใบพัดเหล็ก จัดดอกไม้ครึ่งวง

฿ 3,200 2,550
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม CLEO พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว ใบพัดเหล็ก ประดับโบว์

CLEO พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว ใบพัดเหล็ก ประดับโบว์

฿ 3,200 2,553
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม SHARP / HATARI 18 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้ฐาน

SHARP / HATARI 18 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้ฐาน

฿ 4,580 2,590
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม CLEO พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว ใบพัดเหล็ก จัดดอกไม้ครึ่งวง ประดับโบว์

CLEO พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว ใบพัดเหล็ก จัดดอกไม้ครึ่งวง ประดับโบว์

฿ 3,500 2,750
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม CLEO พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว ใบพัดเหล็ก จัดดอกไม้เต็มวง

CLEO พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว ใบพัดเหล็ก จัดดอกไม้เต็มวง

฿ 3,690 2,850
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม CLEO พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว ใบพัดเหล็ก จัดดอกไม้เต็มวง ประดับโบว์

CLEO พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว ใบพัดเหล็ก จัดดอกไม้เต็มวง ประดับโบว์

฿ 4,149 2,999
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม SHARP / HATARI 18 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้เต็มวง +ดอกไม้ฐาน

SHARP / HATARI 18 นิ้ว แบบตั้งพื้น ยืดได้ จัดดอกไม้เต็มวง +ดอกไม้ฐาน

฿ 3,950 3,150
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี

พวงหรีดพัดลมไซส์ XL


พวงหรีดพัดลม HATARI 22-25 นิ้ว พัดลมอุตสาหกรรม จัดดอกไม้ครึ่งวง

HATARI 22-25 นิ้ว พัดลมอุตสาหกรรม จัดดอกไม้ครึ่งวง

฿ 6,500 4,290
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดพัดลม HATARI 22-25 นิ้ว พัดลมอุตสาหกรรม จัดดอกไม้เต็มวง

HATARI 22-25 นิ้ว พัดลมอุตสาหกรรม จัดดอกไม้เต็มวง

฿ 7,000 4,790
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
เลือกสีพัดลมได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี

ทางเราช่วยอำนวยความสะดวก


จัดส่งฟรี! พื้นที่กทม. และปริมณฑลและบริการจัดส่งในเวลาเร่งด่วน

เพิ่มชื่อบนป้ายพวงพรีด

แจ้งเตือนสถานะขั้นตอนและการจัดส่ง

บริการออกใบกำกับภาษี

พร้อมรูปภาพก่อนและหลังการจัดส่ง

ทำไมต้อง มาดาม ฟลาวเวอร์ (Madam Flowers)


ประหยัดค่าดอกไม้และพวงหรีด

ดอกไม้และพวงหรีดของเรานั้นได้ถูกครรสัดในเรื่องของคุณภาพและราคามาให้ลูกค้าของเรา

ง่าย รวดเร็ว

ซื้อและสั่งทำดอกไม้และพวงหรีดได้เพียงแค่ไม่กี่คลิ้ก

ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ

ทางเรานั้นได้รับการไว้วางใจจากอรค์กรชั้นนำมากมายให้นำส่งดอกไม้และพวงหรีดตามสถานที่ต่างๆ

บริการดูแลจากทางเรา

หายห่วงได้ กับการบริการดูแลลูกค้าของเรา ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ

วิธีการสั่งซื้อ


1. เลือกพวงหรีดหรือออกไม้ที่ต้องการ

2. ระบุสถานวัด หรือสถานที่การจัดส่ง

ชำระเงิน และรอการจัดส่งได้ทันที

พวงหรีดพัดลมคืออะไร

พวงหรีดพัดลม เป็นที่นิยมสำหรับการส่งมอบความอาลัยแสดงความทเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต หลังจากเสร็จสิ้นงานที่นำมาใช้งานหรือบริจาคส่งมอบให้กับวัดหรือโรงเรียน โรงพยาบาลได้อีกด้วยซึ่งเป็นหรีดที่สร้างประโยชน์ได้มาก

กำเนิดพวงหรีดพัดลม

จุดเริ่มต้นของพวงหรีดพัดลมที่เชื่อกันว่าเริ่มต้นมาจาก นายแพทย์กวี ไชยศิริ เป็นบุคคลแรก ๆ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่นิยมใช้งานหรีดประเภทนี้ โดยเป็นการประกาศของรับหรัดพัดลมแทนการใช้พวงหรีดดอกไม้สดในงานของมารดาและภรรยาของท่าน ซึ่งในงานได้มีผู้ที่นำพัดลมมามอบให้มากกว่า 400 ตัว หลังจากเสร็จสิ้นงานศพได้นำพัดลมจำนวนมากนำไปถวายวัด มอบให้กับโรงเรียน สถานพยาสบาล บริจาคสถานที่ต่าง ๆ จึงเป็นผลบุญให้กับผู้ตายได้อีกด้วย

ข้อดีของพวงหรีดพัดลม

สำหรับการเลือกพวงหรีดซึ่งมีให้เลือกหลายแบบ และการใช้งานพวงหรีดพัดลมจึงเป็นประเภทแรกที่ได้รับความสนใจเพราะคุณค่าของพัดลมที่นำมาสร้างประโยชน์ได้นอกเหนือกจากการใช้แสดงความอาลัยต่อเจ้าภาพ หลังจากจบงานจึงไม่ถูกทอดทิ้งไร้ค่ายังนำมาสร้างประโยชน์ได้อีกด้วย ทั้งนี้การดูแลง่าย ไม่เหี่ยวเฉาเหมือนดอกไม้สด ช่วยในการสร้างบุญต่อให้กับผู้เสียชีวิตด้วยการนำไปบริจาคตามสถานศึกษาหรือโรงพยาบาย วัด ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้การเคลื่อนย้ายได้สะดวกการดูแลรักษาง่าย หากมมองในเรื่องความสวยงามไมได้น้อยหน้าหรีดทั่วไปเพราะมีการประดับดอกไม้สวยงามไม้แพ้หรีดประเภทอื่น ๆ เช่นกัน

อย่างไรก็ตามการใช้งานพวงหรีดพัดลมในยุคสมัยนี้เป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานซึ่งจะไม่ถูกทอดทิ้งอีกทั้งยังติดตั้งจัดเรียงภายในสวยงามเพราะตำแหน่งของการจัดวางส่วนมาจะเป็นพื้นที่บริเวณที่ตั้งหน้าโรงศพจึงเป็นเกียรติและทรงคุณค่าของงานมากขึ้น ในทุกวันนี้ลักษณะของการประดับดอกไม้ที่ตกแต่งให้สวยงามทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งมีให้เลือกหลายแบบหลายขนาดจึงช่วยให้การจัดสั่งเลือกหรีดได้หลายแบบมากขึ้นกว่าเดิม

ทำไมต้องใช้พวงหรีดพัดลมสำหรับงานศพ

ปัจุบันความนิยมของการเลือกใช้งานพวงหรีดพัดลมเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น เป็นหรีดทรงคุณค่าเหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อแสดงความอาลัยต่อครอบครัว อีกทั้งยังสร้างประโยชน์และเป็นเกียรติต่องานได้อย่างดี พร้อมทั้งเลือกขนาดได้หลายรุ่น

ประโยชน์จากการใช้งานพวงหรีดพัดลม

การใช้งานเกิดประโยชน์ที่เห็นชัดเจนเพราะคุณค่าของพัดลมที่นำไปใช้งานต่อหลังจากเสร็จสิ้นของงานด้วยการนำไปบริจาคให้กับสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล
ความสวยงามที่ไม่ฉาบฉวยเมื่อเทียบกับดอกไม้สดเพราะเหี่ยวเฉาเมื่อถึงเวลาที่ร่วงโรย เพราะหรีดพัดลมจะปรับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ที่เป็นทั้งกระดาษสาหรือพลาสติก นอกเหนือจากความสวยงามแต่ยังสามารถไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีคุณค่าด้วย
มีให้เลือกหลายระดับราคาไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปเพราะขนาดพัดลมที่นำมาจัดทำเป็นหรีดมีให้เลือกหลายประเภทของการใช้งานทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ หรือจะเป็นแบบแขวนผนังก็มีอีกทั้งระดับราคาหรือยี่ห้อการใช้งานได้
ติดตั้งและวางในงานได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก นำมาวางประดับไว้จุดใดก็ได้ของงาน ส่วนใหญ่ามารถวางตั้งที่พื้นหน้างาน ไม่ต้องหาที่แขวนหรือขาตั้งให้ยุ่งยาก นำไปจัดวางตรงไหนของงานได้โดยไม่เกะกะหรือเปลืองพื้นที่

ได้บุญจากการมอบพวงหรีดพัดลม

ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าการมอบพวงหรีดพัดลม เป็นที่นิยมมากขึ้นเชื่อกันว่าได้บุญอีกต่อหนึ่ง แน่นอนว่าการได้บุญจากการส่งต่อถือเป็นบุญกุศลเพราะหรีดพัดลมเป็นสิ่งที่ส่งต่อสร้างบุญกุศลได้อย่างมาก หลังจากที่เสร็จสิ้นงานจะหรีดพัดลมเหล่านี้จะไม่ถูกทอดทิ้งเพราะถูกนำมามอบเพื่อเป็นบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

การใช้งานหรีดพัดลมเป็นจุดเด่นของการนำมาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นความแตกต่างจากใช้งานที่เป็นหรีดดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวก็หมดคุณค่า เป็นความสวยงามที่ฉาบยฉวยเท่านั้น ทำให้ทุกวันนี้คนส่วนมากนิยมเลือกใช้หรีดพัดลมมากขึ้น สามารถนำมาใช้งานเพื่อประโยชน์ในอนาคตได้อีกมาก