พวงหรีดดอกไม้สด วัด���������������

พวงหรีดดอกไม้สดไซส์ S


พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 001

001

฿ 2,000 1,000
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 002

002

฿ 2,000 1,000
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 003

003

฿ 2,000 1,000
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 005

005

฿ 2,000 1,000
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 006

006

฿ 2,000 1,000
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 037

037

฿ 2,200 1,090
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 038

038

฿ 2,200 1,090
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 004

004

฿ 2,500 1,190
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี

พวงหรีดดอกไม้สดไซส์ M


พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 016

016

฿ 2,500 1,190
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 011

011

฿ 2,500 1,190
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 040

040

฿ 2,200 1,190
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 012

012

฿ 2,500 1,190
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 013

013

฿ 2,500 1,190
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 010

010

฿ 2,500 1,192
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 007

007

฿ 2,000 1,200
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 008

008

฿ 2,000 1,200
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 009

009

฿ 2,000 1,200
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 039

039

฿ 2,950 1,590
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 041

041

฿ 2,950 1,590
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 042

042

฿ 2,950 1,590
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 043

043

฿ 2,950 1,590
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 044

044

฿ 2,950 1,590
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 014

014

฿ 3,250 1,650
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 017

017

฿ 3,200 1,650
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 045

045

฿ 4,990 2,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 046

046

฿ 4,990 2,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 015

015

฿ 4,000 3,000
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี

พวงหรีดดอกไม้สดไซส์ L


พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 023

023

฿ 3,850 1,950
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 024

024

฿ 3,850 1,950
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 019

019

฿ 3,850 1,950
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 020

020

฿ 3,850 1,950
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 021

021

฿ 3,850 1,950
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 018

018

฿ 3,850 1,950
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 022

022

฿ 3,850 1,990
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 047

047

฿ 4,990 2,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 048

048

฿ 4,990 2,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 049

049

฿ 4,990 2,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 050

050

฿ 4,990 2,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 051

051

฿ 4,990 2,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 052

052

฿ 4,990 2,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 053

053

฿ 4,990 2,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 054

054

฿ 4,990 2,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 055

055

฿ 4,990 2,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 061

061

฿ 8,800 5,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี

พวงหรีดดอกไม้สดไซส์ XL


พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 025

025

฿ 7,900 3,990
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 026

026

฿ 7,900 3,990
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 027

027

฿ 7,900 3,990
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 028

028

฿ 7,900 3,990
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 029

029

฿ 7,900 3,990
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 030

030

฿ 7,900 3,990
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 031

031

฿ 7,900 3,990
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 056

056

฿ 7,900 3,990
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 057

057

฿ 8,800 5,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 059

059

฿ 8,800 5,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 060

060

฿ 8,800 5,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 062

062

฿ 8,800 5,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 063

063

฿ 8,800 5,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 064

064

฿ 8,800 5,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี

พวงหรีดดอกไม้สดไซส์ VIP


พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 033

033

฿ 3,800 2,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 032

032

฿ 7,550 3,550
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 058

058

฿ 8,800 5,500
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 034

034

฿ 10,500 8,450
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 035

035

฿ 15,500 9,900
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี
พวงหรีดดอกไม้สด วัด��������������� 036

036

฿ 15,500 9,900
จัดส่งฟรี
เปิดใบกำกับภาษีได้
เลือกโทนสีดอกไม้ได้
แจ้งเตือนการจัดส่งฟรี

ทางเราช่วยอำนวยความสะดวก


จัดส่งฟรี! พื้นที่กทม. และปริมณฑลและบริการจัดส่งในเวลาเร่งด่วน

เพิ่มชื่อบนป้ายพวงพรีด

แจ้งเตือนสถานะขั้นตอนและการจัดส่ง

บริการออกใบกำกับภาษี

พร้อมรูปภาพก่อนและหลังการจัดส่ง

ทำไมต้อง มาดาม ฟลาวเวอร์ (Madam Flowers)


ประหยัดค่าดอกไม้และพวงหรีด

ดอกไม้และพวงหรีดของเรานั้นได้ถูกครรสัดในเรื่องของคุณภาพและราคามาให้ลูกค้าของเรา

ง่าย รวดเร็ว

ซื้อและสั่งทำดอกไม้และพวงหรีดได้เพียงแค่ไม่กี่คลิ้ก

ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ

ทางเรานั้นได้รับการไว้วางใจจากอรค์กรชั้นนำมากมายให้นำส่งดอกไม้และพวงหรีดตามสถานที่ต่างๆ

บริการดูแลจากทางเรา

หายห่วงได้ กับการบริการดูแลลูกค้าของเรา ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ

วิธีการสั่งซื้อ


1. เลือกพวงหรีดหรือออกไม้ที่ต้องการ

2. ระบุสถานวัด หรือสถานที่การจัดส่ง

ชำระเงิน และรอการจัดส่งได้ทันที

ความหมายของดอกไม้ที่นิยมใช้ทำพวงหรีด

พิธีกรรมทางศาสนาในงานศพที่ใช้พวงหรีดเป็นการแสดงถึงความอาลัย สามารถสื่อถึงความหมายได้อย่างลึกซึ่งของการเลือกประเภทแต่งดอกไม้สดเพื่อใช้เป็นตัวแทนของผู้ร่วมงานเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อผู้ที่ล่วงลับด้วหรีดดอกไม้สด

ความหมายของพวงหรีดดอกไม้สด

ดอกคาร์เนชั่น ที่มีกลีบดอกเล็กมีหลายสีให้เลือกทั้งชมพู เหลือง ม่วง แดง ขาว สื่อถึงความรู้สึกชื่นชม สำหรับงานศพจะเลือกใช้เป็นสีขาวที่สื่อถึงความโศกเศร้าและหมายถึงความรักแท้อันเป็นบริสุทธิ์
ดอกลิลลี่เป็นดอกไม้ที่เราจะพบได้บ่อยในพวงหรีดและใช้มากในงานศพมากเป็นการสื่อถึงความบริสุทธิ์อันอ่อนหวาน ดอกลิลลี่ ที่นำมาใช้งานจะมีความเชื่อว่าจะเป็นการรักษาบรรเทาจิตใจแก่ญาติพี่น้องและผู้ที่ได้พบเห็น
ดอกมัมนอก มัมมะลิ เป็นอีกหนึ่งดอกไม้ที่เราจะพบได้บ่อยที่อยู่ในพวงหรีด มีลักษณะที่คล้ายกับดอกเบญจมาศ โดยเลือกใช้สีขาวเป็นหลักสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และเป็นการแสดงถึงความโศกเศร้าให้สติและยังเป็นการเตือนใจ
ดอกกุหลาบ ที่มีนำมาใช้ได้บ่อยมากขึ้น ส่วนมากจะเลือกใช้เป็นสีขาว โอรส มีส่วนช่วยในเรื่องความสวยงามและไม่ให้รู้สึกหดหู่มากเกินไปอีกทั้งอายุของกุหลาบที่สดตลอดไม่เหี่ยวเฉาง่าย
ดอกสแตติส เป็นการสื่อถึงความหมายของการแสดงถึงความทรงจำที่ดีของเครือญาติ และเพื่อ ๆ ของผู้ที่ได้จากไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นดอกไม้ที่มีความทนทานไม่เหี่ยวง่าย
ดอกหน้าวัว เป็นดอกไม้ที่นิยมใช้จัดหรีดสดอย่างมากไม่เหี่ยวง่าย เป็นดอกไม้ที่ไม่เป็นมงคลจึงนิยมนำมาประดับและเพิ่มความสวยงามของหรีดให้ดูดีมากขึ้น
ดอกเยอบีร่า เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความงดงามและสร้างความสดใสให้กับบรรยากาศภายในงานไม่ให้โศกเศร้า
ดอกกล้วยไม้ เป็นดอกไม้ที่ช่วยในเรื่องความสวยงามและใช้สื่อถึงการระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ความนิยมของการใช้พวงหรีดดอกไม้สด

สำหรับความนิยมของการเลือกสั่งพวงหรีดดอกไม้สดนำมาแสดงความรัก ความอาลัยที่มีต่อผู้เสียชีวิตไปแล้ว เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และมีรูปแบบการจัดที่ต่างไปจากเดิม แต่ก่อนอาจจะเป็นแบบทรงกลมใหญ่แต่ปัจจุบันมีขนาดย่อมลงมาช่วยให้การขนย้ายหรือการจัดเรียงไม่กินพื้นที่การจัดเรียง ส่วนราคาสามารถกำหนดได้ตามจำนวนดอกไม้หรือประเภทดอกไม้ที่เลือกใช้งานและมีระบบบริการจัดส่งฟรีให้บริการ

การเลือกใช้พวงหรีดดอกไม้สดที่สื่อถึงความหมายแตกต่างกันออกไปและช่วยลดทอนความเศร้าโศกเสียใจจากผู้คนที่เดินทางไปร่วมงานได้อย่างดี จึงเลือกชนิดดอกไม้และคุมโทนสีของหรีดได้ตามความต้องการได้หลากหลายมากขึ้น

โทนสีของพวงหรีดชนิดต่าง ๆ สื่อถึงอะไรบ้าง และควรใช้ในงานแบบใด

การสั่งพวงหรีดที่เป็นดอกไม้สดสามารถเลือกโทนสีให้เหมาะสมกับผู้ล่วงลับไปแล้วได้ โดยมีความหมายที่สื่อออกมาอย่างลึกซึ้ง เมื่อต้องมอบให้กับบุคคลสำคัญหรือผู้ที่อายุน้อยกว่า จึงต้องเลือกสีให้เหมาะสมสมมและถูกาลเทศะให้มากที่สุด

ความหมายของโทนสีพวงหรีดดอกไม้สด

การเลือกพวงหรีดเพื่อให้เหมาะสมต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วต้องรู้ถึงความหมายเพื่อให้สั่งได้อย่างถูกต้อง

พวงหรีดโทนสีขาวล้วน หรือสีขาว-เขียว เป็นการแสดงถึงความเคารพที่มีต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและยังสื่อถึงดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ เหมาะสมต่อการไว้อาลัยในทุกรูปแบบเป็นโทนสีที่มีความสุภาพและนิยมใช้มากสุด เป็นสีที่ค่อนข้างสำรวม มอบให้กับทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไว้อาลัยผู้ใหญ่
พวงหรีดโทนสีแดง-ส้ม-เหลือง หรือแบบหลากสีสัน สื่อถึง การให้กำลังใจครอบครัวผู้วายชนม์เป็นการให้กำลังใจ และนิยมให้กับเพื่อนในกลุ่มหรือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว แต่เป็นการแสดงความเสียใจต่อเครือญาติ
พวงหรีดโทนสีชมพู เป็นการแสดงความรักและอาลัยอย่างสุดซึ้งจะให้กับผู้ที่สนิทหรือผู้ที่เป็นบุคคลในครอบครัวเป็นการแสดงความรักต่อผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า
พวงหรีดโทนสีฟ้า ที่ใช้สื่อถึงความหมายของการแบ่งเบาความทุกข์โศก สามารถนำมาใช้แทนการอาลัยได้ทุกประเภทและเหมาะกับการอาลัยกับเด็กผู้ชาย สามารถนำส่งไปไว้อาลัยได้แทบทุกแบบหรือเป็นการมอบให้กับผู้ที่มีความใกล้ชิดและใช้แทนการให้กับผู้ชาย
พวงหรีดโทนสีม่วง สื่อถึงเกียรติยศ ความสำรวม ซึ่งมอบไว้ในการอาลัยต่อผู้อาวุโสกว่า หรือเป็นหน่วยงานที่ต้องการความน่าเชื่อและต้องการมอบให้กับผู้ที่อาวุโสมากกว่าหรือเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า

ความนิยมของการสั่งพวงหรีดใช้ในงานกลางคืน

การสั่งพวงหรีดเพื่อใช้เป็นตัวแทนของการแสดงถึงความรัก ความอาลัยที่มีต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวในยุคสมัยนี้ความรวดเร็วของการสั่งหรีดสำหรับงานกลางคืนได้รับความนิยมมากขึ้น มีร้านจัดทำหลากหลายรูปแบบ สำหรับการสั่งหรีดดอกไม้สดมีความหมายของดอกไม้ที่ต่างกัน ส่วนโทนสีที่สั่งก็สื่อถึงความหมายลึกซึ้งต่างกัน ในยุคนี้หากจะเลือกสั่งหรีดออนไลน์ที่นำเทคโนโลยีความก้าวหน้าเข้ามาช่วยให้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น

การสั่งพวงหรีดเป็นอีกหนึ่งวิธีของการแสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจที่มีต่อครอบครัวของญาติ โดยมีให้เลือกหลายแบบ หลายโทนสีที่สื่อความหมายได้อย่างดี และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายของการสั่งหรีดดอกไม้สด